Nasza polityka na rok 2018 „Przede wszystkim ludzie”

Mieszkania w dostępnych cenach Samfylking jest partią socjaldemokratyczną, która kładzie nacisk na stworzenie dostępu do bezpiecznych mieszkań w rozsądnych cenach dla każdego. Pracujemy nad tym, by zapewnić odpowiednią ilość terenu pod budowę z różnymi opcjami na rynku nieruchomości. W Hafnarfjörður jest słaby rozwój budownictwa i to jest to, co chcemy zmienić.

Problemy z przedszkolami Naglącym problemem jest potrzeba ulepszenia spraw związanych z przedszkolami i znalezienie sposobu na zwiększenie liczby nauczycieli przedszkolnych. Potrzebne jest zwiększenie ilości przedszkoli z oddziałami dla małych dzieci, jak i przedszkoli tylko dla małych dzieci. Najważniejszym punktem jest również wybudowanie przedszkola w Suðurbæ.

Potrzeby osób starszych W naszym społeczeństwie zwiększa się ilość osób starszych i ważne jest, aby ich potrzeby były zaspokajane. Potrzebne jest zwiększenie ilości miejsc w domach opieki dla osób starszych oraz zapewnienie im pomocy we własnych domach, by mogli tam pozostać jak najdłużej.

Nasze miasto Jesteśmy demokratyczną partią i naszym głównym celem jest zapewnienie wszystkim równych szans na bycie częścią naszej społeczności. Chcemy zbudować tę społeczność dla wszystkich. Społeczność, która zapewnia równe prawa i wolność, chroni środowisko, walczy o prawa człowieka i wspiera ducha dobrej rywalizacji.

 

10 innych powodów, dla których warto na nas głosować:

  1. Silne szkoły podstawowe
  2. Skrócony tydzień pracy
  3. Ulepszony środek komunikacji miejskiej w obrębie Hafnarfjörður
  4. Nałożenie nacisku na demokrację
  5. Prawa dziecka
  6. Kultura i sztuka
  7. Różnorodność w sile roboczej
  8. Unikalna przyroda otaczająca Hafnarfjörður
  9. Utrzymanie społeczeństwa przyjaznego środowisku
  10. Wzmacnianie zdrowia publicznego