Grunnskólarnir okkar!

Í Hafnarfirði eigum við afbragðs grunnskóla sem mannaðir eru miklu og góðu  fagfólki. En þetta fagfólk þarf faglegt rými og aðstæður til að rækja sitt starf eins og best verður á
kosið. Það þarf að njóta trausts og virðingar svo það blómstri í starfi.

Aukum faglegt sjálfstæði skóla
Við í Samfylkingunni teljum að skólarnir okkar verði best efldir innan frá með því að virkja þann mannauð og sköpunar kraft sem býr í starfsfólki hvers skóla.  Þess vegna viljum við efla faglegt sjálfstæði skól anna og auka svigrúm þeirra til að móta eigin stefnu. Við viljum tryggja gott faglegt umhverfi sem laðar að gott starfsfólk og leita leiða til að draga úr álagi í starfi.
Skóli fyrir alla – þverfaglegar lausnir
Til að öll börn hafi sömu tækifæri til að þroskast og rækta sína hæfileika þurfum við að skapa umhverfi sem styður við og hlúir að hverju barni. Til þess að svo megi verða þarf að styrkja og styðja við fagfólkið í skólunum. Þverfaglegt samstarf kennara og annarra sérfræðinga úti í hverjum skóla er lykill inn að því að börn nái að þroska með sér þá eiginleika sem við teljum mikilvæga í nútímasamfélagi. Lausna¬ og þróunar¬ teymi inni í hverjum grunnskóla  með aðkomu þverfaglegs hóps  s.s. kennara, þroskaþjálfa,  iðjuþálfa, sálfræðinga, náms¬ og starfsráðgjafa og félagsráðgjafa er einn liður í að efla þjónustu við nemendur út frá þörfum hvers og eins.
Hlúum að og sýnum fagfólki þá virðingu sem það á skilið
Mannauður hvers skóla er mikils virði. Við verðum að rækta þann auð með öllum til tæk um ráðum og fá fleira gott fagfólk til liðs við okkur til að efla enn frekar það góða starf sem unnið er í skólunum. Mikilvægt skref í þeirri við leitni er að sýna það í verki að við treyst um á og virðum fagþekkingu þess góða starfsfólk sem í skólunum vinnur. Án þess náum við ekki að tryggja börnum og ungmennum jöfn tækifæri til menntunar og þroska, virkja styrkleika hvers og eins nemanda, efla frumkvæði hans og sköpunarkraft.
Höfum það hugfast!

Friðjófur Helgi Karlsson, varabæjarfulltrúi og
skipar 2. sætið á lista
Samfylkingarinnar